top of page

הצטרפו לשיעורים

הצטרפו אלינו לאחד משעורי התורה בשבת או באמצע השבוע.

שוחחו עם הרב והרבנית

ברצונכם לשוחח עם הרב והרבנית? הרב צבי והרבנית אשרה ישמחו לשוחח עימך ולענות על כל שאלותיך בנוגע להלכה ואמונה.

הצטרפו עימנו לתפילה

הצטרפו אלינו למניין בערב שבת ושבת בבוקר. אנחנו תמיד שמחים לקבל בברכה אורחים וחברים חדשים שישתתפו עימנו בתפילות. חברי הקהילה הינם אנשים חמים, חברותיים ולא שיפוטיים. כולם 

ישמחו לסייע לך לחוש בבית ולהתעדכן איפה אנו בתפילה בהגיעך.

מעורבות

bottom of page