top of page

תפילות

תפילות שבת

תפילת מנחה ולאחריה קבלת שבת מלאת נשמה ושמחה ותפילת ערבית בשבת בערב

שחרית ומוסף בשבת בבוקר

במהלך יום השבת - מנחה, סעודה שלישית ומעריב

תפילות חג וחול המועד

תפילות מתקיימות במהלך כל חגי ישראל.

תפילות חול המועד חגיגיות והלל בשילוב כלי נגינה (בימי חול בלבד).

תפילות יום חול

תפילות ימי חול - שחרית ומנחה - מתקיימות בבית אבות צימרמן, רחוב פרדס משותף 61

Please reload

bottom of page