top of page

שבת פרשת ויקרא

18:35 - הדלקת נרות, תפילת מנחה, קבלת שבת

שבת דורשות טוב – דברי תורה: אסתי פרידמן

תפילת ערבית

8:00 - תפילת שחרית

בקריאת התורה, תפילת מוסף

9:43 – סוף זמן קריאת שמע

9:45 – תפילת ילדים

קידוש בסיום התפילה,

לכבוד מיה שרה רפאל
לרגל השלמת הגיור - אחותנו את, ברוכה את לה'!

 

שבת דורשות טוב – שיעור מאת הרבנית ד"ר שרון גרוסמן

בנושא:

חומש ויקרא - המדריך לשליטה עצמית

18:00 – לימוד הלכות תערובת מאכל אסור במאכל מותר

18:15 - תפילת מנחה

סעודה שלישית, נתרם ע"י דייוד איילי לזכר אביו יוסף לייב בן יעקב חנן

לימוד ספר יחזקאל
19:32 – צאת שבת ותפילת ערבית

The Tuesday evening shiur

will not take place this week.

We will meet again after Pesach

bottom of page