שבת פרשת ניצבים

18:16 – הדלקת נרות, תפילת מנחה

קבלת שבת, תפילת ערבית

8:00 - תפילת שחרית, קריאת התורה, תפילת מוסף

9:31 - סוף זמן קריאת שמע

9:45 – תפילת ילדים

After the t'filah there will be a Kiddush

and a shiur with HaRav Tzvi & HaRabbanit Oshra:

Understanding the meaning

in the t'fillah of Rosh Hashana

of Hashem as a "King" (מלכויות)

who "Remembers" (זכרונות) us

17:40 - לימוד הלבות כשרות בשר: דיני טריפות

17:55 – תפילת מנחה

סעודה שלישית, לימוד ספר יחזקאל

19:11- צאת השבת ותפילת ערבית

  

כל לילה בשעה 22:30

סליחות בנוסח משולב ספרדי-אשכנזי

יום ראשון, ערב ראש השנה

14:00 - סידור האולם בבית ספר רימון