top of page

תרומה לבית הכנסת

קידושים, סידורים וספרי קודש, פעילויות קהילתיות, מניין ילדים, הקדשת שיעורי תורה

תרומה לקרן הצדקה

עזרה למשפחות ויחידים נזקקים בקהילה וברעננה - תשלום חשבונות, קניית מזון

שימו לב: התרומות לקהילת כינור דוד מוכרות למס הכנסה לפי סעיף 46.

תרומה בכרטיס אשראי - לבית הכנסת

תרומה בצ'ק או מזומן

("יש לרשום את הצ'ק לפקודת "קבוצת ינון" (לא לפקודת "כינור דוד

:יש לשלוח את ההמחאה אל

משפחת קטי

רחוב אוסטרובסקי 36 דירה 11

רעננה
4337218

נא לכתוב אם התרומה לבית הכנסת או לקרן הצדקה

תרומה בכרטיס אשראי - לקרן הצדקה

תרומה בהעברה בנקאית

:ניתן לעשות העברה בנקאית לחשבון הבנק

שם חשבון: קבוצת יינון

(בנק: מזרחי (20

סניף: 423 

מספר חשבון: 112042

20-423-112042

ketygail@yahoo.com בבקשה לשלוח את פרטי התרומה לגייל . באימייל. נא לציין אם התרומה לבית הכנסת או לקרן הצדקה

bottom of page