top of page
!הצטרפו אלינו

הצטרפו כחברי קהילת כינור דוד בשנת תשפ"ד.

דמי החברות השנה הם 20 שח ליחיד או 40 שח למשפחה.
התרומה המומלצת לאחזקת בית הכנסת היא בסך 1030 שח ליחיד ו-2060 שח למשפחה.
(זוהי תרומה מוכרת למס הכנסה לפי סעיף 46)

דמי החברות כוללים מקומות לימים הנוראים לכל המשפחה (הורים + ילדים) ללא צורך להוסיף תשלום. 

ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי - בתשלום חודשי קבוע - 90 שח ליחיד ו 180 שח למשפחה. 

 
 

תשלום חודשי קבוע - בכרטיס אשראי

דמי חברות בתשלום חודשי קבוע -
ליחיד 90 שח, למשפחה 180 שח

תשלום בכרטיס אשראי

תשלום בהעברה בנקאית

:ניתן לעשות העברה בנקאית לחשבון הבנק

שם חשבון: קבוצת יינון

(בנק: מזרחי (20

סניף: 423 

מספר חשבון: 112042

20-423-112042

לשלוח את פרטי התשלום לגייל  ketygail@yahoo.com בכתובת 

תשלום שנתי - בכרטיס אשראי

דמי חברות שנתיים - ליחיד 1050 שח, למשפחה 2100 שח
תשלום בכרטיס אשראי - ניתן לחלק לתשלומים

תשלום בצ'ק

"יש לרשום את הצ'ק לפקודת "קבוצת ינון" (לא לפקודת "כינור דוד)

:יש לשלוח את ההמחאה אל

משפחת קטי

רחוב אוסטרובסקי 36 דירה 11

רעננה
4337218

אם יש לכם קושי לשלם את הסכום המומלץ ותרצו לתרום סכום אחר - אפשר להשתמש בקישורים הבאים:

דמי חברות 20 שח ליחיד / 40 שח למשפחה

 

תרומה לבית הכנסת בסכום שאפשרי לכם

 

 
bottom of page